Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Výkazy a formuláře


Zde si můžete stáhnout vzorové dokumenty:


Rozvaha a výkaz zisků a ztrát v němčině


Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v anglickém jazyce


Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu


Univerzální vzor inventury


Účetní výkazy pro nevýdělečné organizace od 1. 1. 2016


Účetní výkazy od 1.1.2016


Přehled o peněžních tocích od 1. 1. 2016


Přehled o změnách vlastního kapitálu


Výroční zpráva - povinné náležitosti


Výroční zpráva – vzor


Výroční zpráva do 31.12.2015

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linka


Podporujeme

VOŠ Kolárova
Podporujeme studenty z VoŠ Kollárova při získávání jejich praxe.EU 
 


Volejte: 222 013 255
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00