Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Reference


Zakládáme si na dlouhodobých, profesionálních a férových vztazích s klienty. Důvěřují nám mnohé české i mezinárodní společnosti. Přidejte se k našim spokojeným klientům. Poskytneme Vám klid a jistotu.

- Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Auto Infinity a.s.
- S PRO ALFA CZ, a.s.
- Bushman company a.s.
- C D V služby, s.r.o.
- CENTRA a.s.
- BREMA CZ, a.s.
- BREMA, spol. s r.o.
- Glopolis, o.p.s.
- CIG, a.s.
- KM Records a.s.
- Mayzus Financial Services s.r.o.
- JPS spol. s r.o.
- TIAMAT a.s.
- LP Komfort s.r.o.
- COMCO EUROPE s.r.o.
- KARAMAVERE a.s.
- Palatinum s.r.o.
- ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.
- Vyhlídka a.s.
- Raiffeisen Investment, s.r.o.
- UACJ TRADING CZECH s.r.o.
- HARGO a.s.
- con4PAS, a.s.
- PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
- VIP CLUB a.s.
- Curaden Czech, s.r.o.
- Frango Panarium a.s.
- Diecézní charita Plzeň
- Národní technická knihovna
- Univezita Karlova
- Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
- SEND Předplatné spol. s r.o.
- GS1 Czech Republic
- Diakonie Českobratrské církve evangelické
- Boogie Films s.r.o.
- BFT Management, a.s.
- Lobkowicz Event Management, s.r.o.
- Advokátní kancelář Kubištová & Co., v.o.s.
- Česká inspekce životního prostředí
- Okresní hospodářská komora
- Aspekt o.s.
- Sdružení Tereza
- KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
- Komunitní centrum Říčany, o.p.s.
- Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
- ZAHRADA, o.p.s.
- Univerzita Palackého v Olomouci
- OREK o.s.
- Okresní hospodářská komora Liberec
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
- Městská část Praha 10
- Správa Krkonošského národního parku
- Státní fond dopravní infrastruktury
- Město Sokolov
- GASTRONOMICKÁ AKADEMIE z.s.
- Univerzita Palackého v Olomouci
- iQLANDIA, o.p.s.
- Univerzita Pardubice
- Mendelova univerzita v Brně
- Vysoká škola ekonomická
- Ostravská univerzita v Ostravě
- Agentura pro rozvoj Broumovska
- Středočeský kraj
- Město Sokolov
- ÚSMĚV - zubní technika s.r.o.
- Statutární město Kladno
- Česká správa sociálního zajištění
- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
- Dejmark Czech s.r.o.
- Artechnic-Schréder a.s.
- Věda nás baví o.p.s.
- Bath Deluxe s.r.o.
- FAST KOVOŠROT s.r.o.


Napsali o nás:


„Vážená paní jednatelko,
dovoluji si Vám poděkovat za již několikaletou spolupráci, kterou má naše Vyšší odborná škola ekonomická s Vaší firmou AUDIT CZ s. r. o. Musím konstatovat, že Vaše firma poskytuje našim studentům praxe na velmi vysoké úrovni a umožňuje jim vyzkoušet si v praxi odborné znalosti nabyté v průběhu studia. Bude pro nás velkým potěšením, pokud naše spolupráce bude nadále pokračovat. “

Ing. Martina Jiránková, VOŠE a OA Kollárova 5


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s


Napsali o nás:


„Společnost AUDIT DANĚ CZ s. r. o. je u nás na České inspekci životního prostředí auditorem projektu ESF - „Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP“. Naše spolupráce s touto společností je výborná. Auditorky rychle a vstřícně reagují na všechny naše požadavky. Při osobních návštěvách v rámci dílčích auditů jsou milé a příjemné, současně však velmi pečlivé a ve svých požadavcích nekompromisní. Projekt se blíží ke svému závěru, který bude, doufejme, stejně hladký, jako celý jeho průběh.

Mgr. Hana Škrlová, finanční manažerka projektu Česká inspekce životního prostředí


Napsali o nás:


„Auditorská firma AUDIT DANĚ CZ s. r. o. spolupracuje s OHK Liberec od roku 2011 na několika projektech financovaných Evropskou Unií. Spolupráce probíhá ve všech případech naprosto bez komplikací. Pracovnice, které několikrát prováděly v sídle OHK Liberec průběžný audit, byly vždy precizní a vstřícné, komunikace s firmou AUDIT DANĚ CZ s. r. o. byla bez nejmenších problémů. V případě potřeby dokázaly vysvětlit nejasnosti a přispět radou při řešení případných drobných nepřesností při vedení agendy projektu. Za spolupráci děkujeme.“

Vendulka Hamříková, projektový a finanční manažer OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC


Napsali o nás:


„Naše firma spolupracuje se společností AUDIT DANĚ CZ s. r. o. již téměř pět let. Přístup jejich týmu přispívá ve všech fázích auditu k efektivnímu zvkládnutí náročné práce spojené s vypracováním účetní závěrky. S jejich profesionálním servisem, odborným poradenstvím a v neposlední řadě i lidským přístupem, jsme byli vždy velmi spokojeni.“

Ing. Helena Kůsová, finanční ředitelka BUSHMAN COMPANY a.s.


Napsali o nás:


„Naše nezisková organizace realizuje projekty z ESF, kde je vyžadováno provedení auditu. Spolupráci s AUDIT DANĚ CZ s. r. o. naše organizace navázala při realizaci prvního projektu, v roce 2010. V rámci auditu byla nejen rychle a pečlivě prokontrolována finanční dokumentace, ale zároveň jsme obdrželi konkrétní doporučení na úpravu systému, kterým jsme vedli projektové účetnictví. Na základě těchto doporučení jsme nastavili vedení účetnictví i v dalších projektech. Navíc jsme byli velmi rádi za nadstandardní ochotu pracovníků při řešení komplikovaného závěrečného vyúčtování projektu. Na základě této vynikající spolupráce proto spolupracujeme i na dalším projektu.“

Mgr. Lenka Cole, projektová manažerka Aspekt, o.s.


Napsali o nás:


„S firmou AUDIT DANĚ CZ s.r.o. spolupracujeme již několik let na každoročních auditech účetní závěrky. Oceňujeme především osobní přístup auditorek. Komunikace s nimi je vždy rychlá a bezproblémová. Když potřebujeme poradit v oblasti účetnictví, můžeme se na ně kdykoli obrátit a víme, že se nám dostane rychlá odezva. Se společností AUDIT DANĚ CZ s. r. o. jsme velice spokojeni.“

Pavel Matějka, jednatel Raiffeisen Investment, s.r.o.


Napsali o nás:


„Naše společnost – CENTRA a.s., se sídlem Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5 využila auditorských služeb společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. při nezávislém posouzení a ověření účetní závěrky. S auditorským týmem paní Ing. Moučkové, se kterým spolupracujeme od roku 2008, máme vynikající dlouholeté zkušenosti. Při auditech, které jsme spolu absolvovali, jsme se mohli vždy spolehnout na špičkovou profesionalitu a vysokou odbornost, přesnost, flexibilitu a vstřícnost auditorského týmu. V průběhu auditorských prací s námi udržují úzký kontakt. Nápady a řešení, poskytnuté auditorským týmem ve fázi auditu, ale i v závěrečných hodnotících zprávách, byly konkrétní, věcné a správné. V rámci auditu nám auditorský tým pomáhá nejen získat nezávislý pohled odborníka na fungující společnost, ale zároveň identifikovat rizika a doporučit způsob jejich minimalizace. Společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o., zejména paní Ing. Moučkové, tímto děkujeme za odborné rady, dlouhodobou péči, individuální přístup a především za trpělivost. Skutečnost, že odborníci ze společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. nám budou nápomocní i při auditovaní letošní účetní závěrky, jsou tím nejlepším důkazem naši spokojenosti.“

Ing. Kateřina Kuchařová, finanční ředitelka CENTRA a.s.


Napsali o nás:


„Spolupracujeme s firmou AUDIT DANĚ CZ s.r.o. na auditu účetních závěrek i jednotlivých realizovaných projektů druhým rokem. Oceňujeme flexibilní a hlavně profesionální přístup ke specifikům naší společnosti a našeho účetnictví. Jsme rádi, že se můžeme na rady a doporučení auditorek ze společnosti AUDIT DANĚ CZ s.r.o. spolehnout.“

Věra Slámová, účetní Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce


Napsali o nás:


„Servisní středisko pro správu svěřeného majetku, příspěvková organizace spolupracuje se společností AUDIT DANĚ CZ s.r.o. od roku 2010. Ověřování ročních účetních závěrek Servisního střediska, základních a mateřských škol zřízených MČ Praha 8, kterým Servisní středisko vede finanční a mzdové účetnictví vždy probíhá bezvadně, s vysokou profesionalitou, precizností a pečlivostí. Komunikace se zaměstnanci společnosti je velmi příjemná. Vždy jsou nám nápomocni při řešení účetních a daňových problémů, které se během roku při vedení účetnictví objevují. Zároveň jsme v průběhu roku informováni o konkrétních změnách zákonů, které se týkají naší práce. Velmi oceňujeme vysokou odbornost, rychlost v odpovědích na naše dotazy a vlídnost, které se nám ze strany zaměstnanců auditorské společnosti dostává. Se společností AUDIT DANĚ CZ s.r.o. budeme i nadále rádi spolupracovat.“

Mgr. Jindřiška Ziaťková, zástupce ředitele Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8


Napsali o nás:


„S firmou AUDIT DANĚ CZ s.r.o. jsme v roce 2015 spolupracovali poprvé a doufám, že ne naposledy. Komunikace s nimi byla věcná, rychlá a profesionální. Oceňujeme zejména ochotu a osobní přístup auditorek při řešení komplikovaných situací. Se společností AUDIT DANĚ CZ s. r. o. jsme byli velice spokojeni.“

Eva Prátová, účetní Mozaika česko-anglická škola s.r.o.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU 
 Volejte: 222 013 255
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00