Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Aktuality


.Datum zvěřejnění:
Návrh zákona o účetnictví k připomínkování2022-11-27
Daňový balíček pro 2021 upravil daňové odpisy majetku s možností použití již pro přiznání za 20202021-01-11
Veřejně prospěšný poplatník v roce 20202020-10-13
Nedodržení zásady neomezeného trvání účetní jednotky2020-06-24
Povinnost auditu2020-02-10
Termín pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku2019-08-08
Kariéra - Hledáme kolegu/kolegyni2019-01-10
Interpretace I-37 - Časové rozlišování a cizí měna2019-01-09
Evidence skutečných majitelů2018-11-28
Novela zákona o dani z přidané hodnoty - jednatel plátcem DPH2018-11-19
Nadměrné výpůjční výdaje2018-10-29
Nízká kapitalizace stručně2018-10-19
Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 38k ZDP (Růžovky)2018-09-27
Řešení mank a škod na krátkodobém a dlouhodobém majetku2018-09-03
Závazná posouzení otázky správcem daně2018-08-14
Fondy nestátních neziskových organizací2018-07-20
Jaké náklady lze uznat u mateřské společnosti jako daňové?2018-06-18
Aktualizace sekce výkazy, formuláře2018-05-21
Odepisování technického zhodnocení podnájemcem2018-04-23
Fondy místních příspěvkových organizací2018-04-04
Základ daně z nabytí nemovitých věcí bez DPH2018-03-07
Cestovní náhrady pro rok 20182018-02-02
Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v anglickém jazyce2018-01-15
Lze mít dohodu o provedení práce a být registrován na úřadu práce?2017-12-07
Daňové dopady dárků klientům2017-11-16
Změna ve zdanění svěřenských fondů a rodinných fundací2017-10-25
Inventarizace dlohodobého hmotného majetku2017-10-11
Zveřejnění účetní závěrky – malé a mikro účetní jednotky2017-09-25
Půjčka společníkovi2017-09-07
Výplata záloh na podíl na zisku – je nutné ověřit mezitímní účetní závěrku auditorem?2017-08-13
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 2017-07-24
Variantní zjednodušený způsob výpočtu konsolidačního rozdílu2017-06-09
Účty časového rozlišení a dohadné položky2017-05-18
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu2017-04-24
Sankce za nezveřejnění účetní závěrky2017-03-29
Zveřejňování účetní závěrky 2017-03-16
Inventarizace majetku a závazků2017-02-16
Změna úpravy registrace a dalších postupů při správě daně z přidané hodnoty u společnosti (dříve sdružení)2017-02-09
Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací a vloženého majetku u dobrovolného svazku obcí2017-01-30
Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) pro nevýdělečné organizace od 1.1.20162017-01-23
Některé změny v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí2017-01-17
Cestovní náhrady pro rok 20172017-01-10
Opětovné upozornění 2017-01-05
Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů2016-12-13
Elektronická evidence tržeb v souvislostech2016-12-05
Výroční zpráva – povinné náležitosti 2016-11-29
Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) od 1.1.20162016-11-22
Kdy má účetní jednotka povinný audit v roce 2016?2016-11-14
Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v roce 20162016-11-09
Veřejně prospěšný poplatník v roce 20162016-11-04
Audit účetní závěrky Společenství vlastníků jednotek („SVJ“) a Bytového družstva2016-10-19
Povinnost konsolidace 2016 – sestavení první konsolidované účetní závěrky2016-10-06
Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku od roku 20162016-09-30
Přehled o peněžních tocích od 1. 1. 20162016-09-19
Přehled o změnách vlastního kapitálu od 1. 1. 20162016-09-12
Anketa Alej roku 20152016-09-01
Povinnost zveřejňovat výroční zprávu2016-07-14
Podpisový záznam na zveřejněné účetní závěrce2016-06-29
Auditorská zpráva s účinností od 1.1.201652015-10-26
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 - Kategorizace účetních jednotek2015-09-29
Novinky v roce 20142014-11-24
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?2014-05-14
Kdy má účetní jednotka povinný audit v roce 2014?2014-02-27
Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu2013-11-28
Zákonné opatření o změně daňových zákonů schváleno Senátem2013-10-17
White Paper on Transfer Pricing Documentation2013-10-16
Nové projekty2013-08-27
OECD zveřejnilo akční plán proti snižování základu daně a transferu zisků (BEPS)2013-07-22
Projekty společnosti AUDIT DANĚ CZ s.r.o. 2013-04-24
Nespolehlivý plátce DPH2013-01-17
Vláda schválila návrh novely zákona o daních z příjmů ve věci fyzických osob2012-06-11


Napsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU 
 

Volejte: 222 013 255
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00