Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Audit prostředků poskytnutých z Evropských fondů


- Hledáte kontrolu správnosti čerpání poskytnutých prostředků nezávislým auditorem?
- Chcete snížit riziko případných chyb zjištěných poskytovatelem prostředků či požadavku na vrácení dotací?

Účetnictví prostředků poskytnutých z Evropských fondů má svá specifika. Pomůžeme Vám orientovat se v této problematice a správně nastavit účetní i projektovou evidenci. Odhalíme případné nedostatky v účetnictví a výkazech dříve, než by je zjistila finanční kontrola orgánů České republiky i Evropské unie a uvalila na Vás případné sankce.

Co všechno nabízíme:Klademe důraz na osobní přístup a dlouhodobé vztahy s klienty
Náš tým je stabilní a zkušený
Jsme rychlí
Jsme flexibilní
Procesy práce jsou standardizované
Udržujeme rozumné ceny


Jak audit probíhá:- Domluvíme podmínky naší spolupráce a podepíšeme smlouvu.
- Ve spolupráci s Vámi stanovíme harmonogram provádění auditu.
- Provedeme dotazníkové šetření zásadních otázek projektu pro zefektivnění procesu auditu konkrétního projektu.
- Zašleme Vám seznam podkladů potřebných k auditu.
- Asistenti auditora provedou ve Vaší společnosti testy namátkově vybraných dokladů, manažer zkontroluje projektové účetnictví a dodržování podmínek sjednaných v grantové smlouvě a příručce.
- Vyhotovíme seznam potřebných doplnění k auditu.
- Připravený spis prověří auditor.
- Vydáme zprávu auditora.

Naše společnost realizovala audit projektů z prostředků Evropské unie u níže uvedených zakázek:- OP Lidské zdroje a zaměstnanost
- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- OP Výzkum a vývoj pro inovace
- OP Praha-konkurenceschopnost
- EURES (EURopean Employment Services)
- Media 2007 Programme
- Put MDG 1 Back on Track
- We Eat Responsibly
- Time for Change
- Life +
- Europa Jagellonica
- Kultura 2007-2013
- Mezinárodní visegrádský fond
- Norské fondy


Napsali o nás:


„Společnost AUDIT DANĚ CZ s. r. o. je u nás na České inspekci životního prostředí auditorem projektu ESF - „Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP“. Naše spolupráce s touto společností je výborná. Auditorky rychle a vstřícně reagují na všechny naše požadavky. Při osobních návštěvách v rámci dílčích auditů jsou milé a příjemné, současně však velmi pečlivé a ve svých požadavcích nekompromisní. Projekt se blíží ke svému závěru, který bude, doufejme, stejně hladký, jako celý jeho průběh. “

Mgr. Hana Škrlová, finanční manažerka projektu Česká inspekce životního prostředí Všechny reference


Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU 
 Volejte: 222 013 255
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00