Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Daňové poradenství


Neplaťte vyšší daně, než musíte, pomůžeme Vám.

Poskytované služby v oblasti DPH- Registrace k dani z přidané hodnoty
- Příprava přiznání k dani z přidané hodnoty
- Pomoc při žádostech o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží či služeb v zahraničí
- Ověření správného postupu při uplatnění DPH
- Maximalizace využití nároku na vrácení DPH
- Daňové konzultace k dani z přidané hodnoty
- Finanční modelování DPH dopadů
- Posouzení vlivu změn daňové legislativy na obchodní model
- Otázky DPH v zahraničí řešené ve spolupráci s partnerskými kancelářemi
- Simulovaná daňová kontrola v oblasti daně z přidané hodnoty
- Jednání se správcem daně a předcházení a řešení daňových sporů


Poskytované služby v oblasti daně z příjmů- Příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob a fyzických osob
- Výpočet ročních, čtvrtletních nebo měsíčních daňových rezerv a výpočet odložené daně
- Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání
- Daňové konzultace k dani z příjmů právnických osob
- Analýza mezinárodního zdanění transakcí, aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění, posouzení vzniku a zdanění stálé provozovny, uplatnění srážkových daní
- Otázky daní v zahraničí řešené ve spolupráci s partnerskými kancelářemi
- Řešení pro fúze, sloučení, rozdělení, akvizice, majetkové účasti, cenné papíry a náklady na financování, včetně nízké kapitalizace, modelování situací
- Nastavení analytických účtů v souladu s daňovými předpisy upravujících účtování nákladů a výnosů a majetku a kapitálu
- Příprava nebo prověrka interních daňových směrnic
- Simulovaná daňová kontrola v oblasti daní z příjmů
- Jednání se správcem daně, předcházení a řešení daňových sporů
- Příprava přiznání zaměstnanců se solidární daní


Převodní ceny – transfer pricing- Strukturování transakcí, návrh a posouzení způsobu stanovení převodních cen
- Příprava dokumentace k převodním cenám
- Příprava žádostí o závazné posouzení způsobu stanovení převodních cen správcem daně
- Řízení rizik převodních cen, příprava nebo prověrka politiky převodních cen
- DPH a daň z příjmů při optimálním nastavení dodavatelsko-odběratelského řetězce
- Simulovaná daňová kontrola v oblasti převodních cen
- Předcházení a řešení sporů se správcem daněNapsali o nás:


„Analytické centrum Glopolis, o.p.s. oceňuje profesionalitu společnosti AUDIT DANĚ CZ s. r. o. v provádění pravidelných ročních institucionálních auditů, stejně tak jako auditů grantů Evropské unie. Za velký přínos považujeme nejen pečlivou realizaci auditů, ale také vstřícnou komunikaci. Společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. nám radí a pomáhá v záležitostech týkajících se spolupráce se zahraničními partnery či v „záludnostech“ vyplývajících ze statutu neziskové organizace.“

Ingrid Mitáčková, média a komunikace Glopolis, o.p.s Všechny reference
Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU 
 


Volejte: 222 013 255
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00