Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Audit podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám- Je Vaše soukromá škola příjemcem zvýšené dotace?
- Potřebujete ověřit výkaz zisku a ztráty a způsob vynaložení dosaženého výsledku hospodaření Vaší školy s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením?


Jak audit (ověření) probíhá:


Ověříme, že Váš výkaz zisku a ztráty je ve všech významných ohledech sestaven v souladu s metodami účtování a oceňování podle českých účetních předpisů. Ověříme splnění podmínek použití zisku dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám předškolním a školským zařízením na vzdělávání, školské služby či rehabilitaci. Prověříme existenci, úplnost a správnost relevantních dokladů a vypracujeme Zprávu nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření potřebnou k doložení ke smlouvě o zvýšení dotace.
Napsali o nás:


„Auditorská firma AUDIT DANĚ CZ s. r. o. spolupracuje s OHK Liberec od roku 2011 na několika projektech financovaných Evropskou Unií. Spolupráce probíhá ve všech případech naprosto bez komplikací. Pracovnice, které několikrát prováděly v sídle OHK Liberec průběžný audit, byly vždy precizní a vstřícné, komunikace s firmou AUDIT DANĚ CZ s. r. o. byla bez nejmenších problémů. V případě potřeby dokázaly vysvětlit nejasnosti a přispět radou při řešení případných drobných nepřesností při vedení agendy projektu. Za spolupráci děkujeme.“

Vendulka Hamříková, projektový a finanční manažer OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC Všechny reference


Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU 
 


Volejte: 222 013 255
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00