Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Audit příspěvku od Nadace ČEZ


- Jste příjemcem nadačního příspěvku od Nadace ČEZ a jeho schválená výše je dle smlouvy nad 250.000 Kč včetně?
- Potřebujete ověřit, zda je čerpání nadačního příspěvku v souladu se schváleným účelem a rozpočtem projektu?


Jak proces ověření probíhá:


Ověříme, zda je čerpání nadačního příspěvku v souladu se schváleným účelem a rozpočtem projektu, zda byla dodržena věcná skladba nákladů projektu dle schváleného rozpočtu, zda je nadační příspěvek a jeho čerpání účtováno odděleně a správně na základě průkazných daňových dokladů a dokladů o jejich úhradách. Ověříme správnost údajů v „Tabulce evidence čerpání nadačního příspěvku“, která je nedílnou součásti vyhotovené Zprávy nezávislého auditora o ověření nadačního přípěvku od Nadace ČEZ.
Napsali o nás:


„Auditorská firma AUDIT DANĚ CZ s. r. o. spolupracuje s OHK Liberec od roku 2011 na několika projektech financovaných Evropskou Unií. Spolupráce probíhá ve všech případech naprosto bez komplikací. Pracovnice, které několikrát prováděly v sídle OHK Liberec průběžný audit, byly vždy precizní a vstřícné, komunikace s firmou AUDIT DANĚ CZ s. r. o. byla bez nejmenších problémů. V případě potřeby dokázaly vysvětlit nejasnosti a přispět radou při řešení případných drobných nepřesností při vedení agendy projektu. Za spolupráci děkujeme.“

Vendulka Hamříková, projektový a finanční manažer OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC Všechny reference


Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č. 489. Jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linkaEU 
 


Volejte: 222 013 255
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00