Váš spolehlivý partner
                             pro audit a daně

Audit neziskových organizací


- Hledáte odborné a profesionální potvrzení správnosti vaší práce ?
- Usilujete o bezchybné vedení finančních výkazů, abyste předešli problémům při kontrolách orgánů?


Odborně prověříme správnost účetních záznamů a ověříme konečné zůstatky účetní závěrky. Včas zjistíme případné rozpory s platnou legislativou a pomůžeme vám napravit vzniklé chyby. V případě nejasností Vám ochotně poradíme.

Co všechno nabízíme:Klademe důraz na osobní přístup a dlouhodobé vztahy s klienty
Náš tým je stabilní a zkušený
Jsme rychlí a flexibilní
Procesy práce jsou standardizované
Udržujeme rozumné ceny
Můžete využít průběžné poradenství


Jak audit probíhá:- Domluvíme podmínky naší spolupráce a podepíšeme smlouvu.
- Ve spolupráci s Vámi stanovíme harmonogram provádění auditu, zhodnotíme rizikové oblasti společnosti, připravíme program kontrol. - Provedeme ve Vaší společnosti nebo v našich kancelářích testy vybraných údajů účetních dokladů.
- Připravíme seznam potřebných doplnění k auditu.
- Zkontrolujeme, zda bylo provedeno vše, co je potřeba, aby bylo možné dokončit práci.
- Na společné schůzce projednáme koncept zprávy a dopisu auditora.
- Vydáme finální zprávu auditora a případně dopis, v němž uvedeme doporučení týkající se vnitřních kontrol a možných zlepšení a také zjištěné méně významné chyby


Napsali o nás:


"Naše nezisková organizace realizuje projekty z ESF, kde je vyžadováno provedení auditu. Spolupráci s AUDIT DANĚ CZ s. r. o. naše organizace navázala při realizaci prvního projektu, v roce 2010. V rámci auditu byla nejen rychle a pečlivě prokontrolována finanční dokumentace, ale zároveň jsme obdrželi konkrétní doporučení na úpravu systému, kterým jsme vedli projektové účetnictví. Na základě těchto doporučení jsme nastavili vedení účetnictví i v dalších projektech. Navíc jsme byli velmi rádi za nadstandardní ochotu pracovníků při řešení komplikovaného závěrečného vyúčtování projektu. Na základě této vynikající spolupráce proto spolupracujeme i na dalším projektu."

Mgr. Lenka Cole, projektová manažerka Aspekt, o.s.", Všechny reference


Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte nám kdykoliv zavolat


Audit - oprávnění

Společnost AUDIT DANĚ CZ získala auditorské oprávnění č.489. jejím jednatelem je auditorka Ing. Jana Moučková s auditorským oprávněním č. 1814, která poskytuje auditorské služby od roku 1999.

KAČR „Člen výboru KAČR pro malé a střední podnikání“.

Všechny certifikáty


Pomáháme

Poradenská linka Poradenská linka


Podporujeme

VOŠ Kolárova
Podporujeme studenty z VoŠ Kollárova při získávání jejich praxe.EU 
 


Volejte: 222 221 894
Pište: info@auditdane.cz

Auditorské služby


Audit účetní uzávěrky
Audit neziskových organizací
Audit projektů z EU
Prověrka účetní závěrky

O společnosti


O nás
Reference
Kontakty
Ceník služeb

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
© 2013
Blanická 1008/28
Praha 2, 120 00